Zakręcone B

Materiał zawiera 4 karty. Na pierwszej karcie znajduję się plansza z piktogramami przedmiotów, których nazwy rozpoczynają się od głoski [b], ułożonych na obwodzie koła, na kolejnej te same obrazki znajdują się z podpisami w szablonie do wycięcia. Na trzeciej karcie plansza z kołem zawiera ilustracje przedmiotów, których nazwy zawierają głoskę [b] w śródgłosie. Ostatnia plansza zawiera ilustracje z wcześniejszej karty z podpisami w szablonie do wycięcia. Kart można używać wraz ze spinnerem, który układamy na środku koła, a następnie wprowadzamy w ruch. Dziecko ma za zadanie nazwać i odnaleźć na karcie z piktogramami ilustracje wylosowane przez ramiona spinnera. Karty można również wykorzystać do zabawy w oznaczanie wybranych ilustracji poprzez przypinanie klamerek do obwodu wyciętego koła. Na klamerki można przykleić wycięte piktogramy z ostatniej karty. Do zabawy możemy użyć kart z podpisami, bez podpisów lub samych podpisów. W zestawie nie ma głoski [b] w wygłosie, ponieważ traci ona dźwięczność.