Części mowy - wklejki

Materiał zawiera planszę z 8 wklejkami do zeszytów z wybranymi częściami mowy.