Karty logopedyczne z głoską [r] – cień i kontur

Materiał zawiera 16 plansz z 90 kartami zawierającymi 30 obrazków, każdy z nich w 3 wersjach – kolorowej, czarno-białej (obrys) oraz w formie cienia. Na ostatniej planszy znajdują się podpisy do wszystkich ilustracji. Wszystkie nazwy ilustracji przedstawionych na kartach zawierają głoskę [r] i nie zawierają głosek dentalizowanych. Obrazki na karatach podzielone są ze względu na pozycję głoski [r] w wyrazie. Tylko na jednej planszy w nazwie ilustracji występuje również głoska [l] .