Pory roku i miesiące – wklejki

Materiał zawiera 2 plansze - pierwszą z 8 wklejkami do zeszytów, drugą z 2 w większym formacie.