Układ szkieletowy człowieka – wklejki

Materiał zawiera 2 plansze, na pierwszej znajduję się schemat układu szkieletowego w szablonie na 4 elementy, na drugiej karcie ten sam schemat znajduje się w szablonie na 8 elementów.