Liczby rzymskie – wklejki

Materiał zawiera planszę z 8 wklejkami do zeszytów z 15 liczbami rzymskimi.