Karty logopedyczne – głoska [g]

Materiał zawiera 6 plansz z 48 kartami. Wszystkie obrazki przedstawione na kartach zawierają w nazwie głoskę [g]. Na trzech pierwszych planszach głoska [g] występuje w nagłosie, na kolejnych dwóch w śródgłosie, a na ostatniej zarówno w nagłosie, jak i w śródgłosie. Uwaga, nazwy niektórych ilustracji inne trudne głoski w tym głoskę [k], można z nich zrezygnować lub używać całej puli kart w zależności od wymagań terapii.