Dni tygodnia - wklejki

Materiał zawiera planszę z 8 wklejkami do zeszytów z kolejnymi dniami tygodnia oznaczonymi na siedmioboku.