Mapa Europy – wklejki – wersja czarno-biała

Materiał zawiera 3 karty z konturową mapą polityczną Europy i spisem państw. Na pierwszej karcie mapa jest całostronicowa, na drugiej ta sama mapa znajduje się w dwóch egzemplarzach, na trzeciej w czterech.