Wiosenne kodowanie

Materiał zawiera 9 kart. Na pierwszej znajduje się klucz do sprawdzenia poprawności wykonania zadań z kolejnych 6 kart. Na 7 następnych kartach znajdują się tabele oraz współrzędne określające kolor poszczególnych pól. Dziecko ma za zadanie uzupełnić tabele, kolorując wskazane kratki we wskazanym kolorze. Na ostatniej karcie znajduje się klucz do ostatniej tabeli. Aktualizacja: 19.03.2020