Myśli królika– układanka

Materiał zawiera 8 kart. Na 4 pierwszych znajduje się 8 postaci z oznaczonymi liniami cięcia. Na kolejnej znajdują się paski myśli z obrazkami w chmurkach. Na 2 kolejnych znajdują się karty kontrolne z gotowymi królikami, a na ostatniej plansza do gry. Wycięte wzdłuż linii elementy można dobierać do potrzeb dziecka, powiększając lub pomniejszając pulę dostępnych elementów. Dziecko może mieć za zadanie odtworzenie postaci na podstawie instrukcji słownej, ułożenie postaci na podstawie kart kontrolnych, ułożenie dowolnej postaci, a następnie opowiedzenie o swoim obrazku lub ułożenie postaci na podstawie rzutów kostką.
inne materiały z serii - O czym myśli?