Dyplom za frekwencje

Dyplom za frekwencje. Plik z dyplomem można wyeksportować do pliku *.jpg, a następnie wczytać jako tło do pliku *.doc. Dzięki temu będzie można wpisać nazwisko nagradzanej osoby.