Wielkanocne kodowanie

Materiał zawiera 5 kart. Na pierwszej znajduje się klucz do sprawdzenia poprawności wykonania zadań z kolejnych 4 kart. Dziecko ma za zadanie uzupełnić tabele, kolorując wskazane kratki we wskazanym kolorze.