Obrazkowe opowiadania – wiosna

Materiał zawiera sześć kart. Na pięciu pierwszych znajdują się ilustracje i liniatura. Dzieci mają za zadanie stworzyć i zapisać opowiadanie na podstawie ilustracji znajdujących się obok liniatur. Na ostatniej karcie znajdują się ilustracje do wycięcia, dzięki którym można dowolnie ułożyć obrazki ilustrujące opowiadanie.