Karty logopedyczne – głoska [ź]

Materiał zawiera 2 plansze z 16 kartami. Wszystkie obrazki przedstawione na kartach zawierają w nazwie głoskę [ź]. Na pierwszej planszy głoska [ź] występuje w nagłosie, na kolejnej w śródgłosie. Uwaga, nazwy niektórych ilustracji zawierają inne trudne głoski, można z nich zrezygnować lub używać całej puli kart w zależności od wymagań terapii. Nazwy ilustracji nie zawierają głosek innych szeregów.