Sylaby – żaby w stawie.

Materiał zawiera 6 kart. Na pierwszej znajduje się plansza uzupełniona sylabami otwartymi, na drugiej żabki do wycięcia oznaczone tymi samymi sylabami. Na dwóch kolejnych znajdują się niewypełnione szablony ww. kart, a na dwóch ostatnich ich czarno-biała wersja. Drukujemy kartę z żabkami (żabki wycinamy) i z planszą dla każdego dziecka (lub na ławkę). Wskazujemy sylabę, a dzieci mają za zadanie umieścić na liściu żabę z taką samą sylabą. Materiał powstał na podstawie pomysłu Jolanty Okuniewskiej. Wersję nieuzupełnioną możemy dowolnie wypełnić głoskami, sylabami, logotomami, liczbami lub obrazkami na tej samej zasadzie, na której wypełniona jest plansza z sylabami.