Karty logopedyczne – grupa spółgłoskowa [dr]

Materiał zawiera 2 plansze z 16 kartami. Wszystkie obrazki przedstawione na kartach zawierają w nazwie grupę głosek [dr]. Na pierwszej planszy grupa [dr] występuje w nagłosie, na kolejnej w śródgłosie i nagłosie. Uwaga, nazwy niektórych ilustracji zawierają inne trudne głoski, można z nich zrezygnować lub używać całej puli kart w zależności od wymagań terapii. Nazwy ilustracji nie zawierają głoski [l]. Kart możemy użyć np. do gry w Oszusta. Gra przeznaczona jest dla 2-6 graczy. Do gry, oprócz talii kart z grupą spółgłoskową [dr], możemy użyć np. talii z grupą spółgłoskową [tr]. Rozdajemy karty między graczy. Pierwszy gracz kładzie dowolną kartę obrazkiem do dołu i mówi nazwę, np. tratwa. Kolejni gracze muszą kłaść po jednej karcie, mówiąc nazwy z tr (bo tratwa zawiera grupę tr). Każdy w swojej kolejce może powiedzieć "sprawdzam" i odkryć ostatnią kartę na stosiku. Jeśli jest zgodna z tym, co powiedziała osoba, która ją położyła, sprawdzający zabiera wszystkie karty ze stołu, jeśli nie - stosik zabiera Oszust. Następna osoba może zmienić kategorię, np. powiedzieć "droga" i wtedy wykładamy karty i podajemy nazwy z dr. Wygrywa osoba, która pierwsza pozbędzie się kart. Opis gry - Anna Grzegory z Logofigle