Przekrój jaja kurzego - budowa zarodka

Materiał zawiera dwie plansze z 8 wklejkami do zeszytów z przekrojem podłużnym jajka. Na pierwszej planszy przekrój jest opisany, na drugiej zostawiono miejsce do opisania przekroju.