Złap świetlika do słoika - sylaby

Materiał zawiera 6 kart. Na dwóch pierwszych znajdują się ilustracje świetlików do wycięcia opisanych wybranymi sylabami otwartymi. Na trzeciej znajduje się ilustracja 3 słoików, a na kolejnej etykiety z wyrazami dwu i trzysylabowymi. Na dwóch ostatnich znajdują się szablony nieopisanych świetlików i pustych etykiet, do dowolnego uzupełnienia. Wszystkie elementy wycinamy. Układamy przed dzieckiem słoik, na który kładziemy wybraną etykietę i świetliki z sylabami, wśród których, dziecko musi odnaleźć te, które opisane są sylabami składającymi się na napis na etykiecie. Dziecko układa świetliki, tak by tworzyły napis i czyta go.