Dyplom za pilność i sukcesy w nauce

Dyplom za pilność i sukcesy w nauce.