Dyplom uniwersalny. Wariant 1

Dyplom uniwersalny. Materiał do edycji dostępny w GOTOWYCH FORMATACH w Kreatorze.