Okrągłe memo - pogoda

Materiał zawiera 3 karty. Na dwóch pierwszych kartach znajdują się ilustracje zjawisk atmosferycznych, które należy wydrukować podwójnie. Na ostatniej znajduje się karta z wszystkimi ilustracjami z wcześniejszych kart. Wydrukowane podwójnie i wycięte wzdłuż linii karty, układamy obrazkami do dołu. Uczestnicy zabawy ciągną karty parami, jeśli na obu wyciągniętych kartach znajduje się ten sam obrazek, odkładają parę na bok, jeśli obrazki się różnią, karty wracają na swoje miejsce. Gra kończy się, kiedy wszystkie karty zostaną sparowane. Wygrywa osoba, która odnajdzie więcej par.
inne materiały z serii - Okrągłe memo