Ortogramy z [h]

Materiał zawiera dwie karty z graficznym przedstawieniem wyrazów zawierających literę [h]. Na pierwszej karcie znajduje się wersja kolorowa materiału, na drugiej czarno-biała - do pokolorowania.