Zakręcone H

Materiał zawiera 2 karty. Na pierwszej karcie znajduję się plansza z piktogramami przedmiotów, których nazwy rozpoczynają się od głoski [h], ułożonych na obwodzie koła, na kolejnej te same obrazki znajdują się z podpisami w szablonie do wycięcia. Kart można używać wraz ze spinnerem, który układamy na środku koła, a następnie wprowadzamy w ruch. Dziecko ma za zadanie nazwać i odnaleźć na karcie z piktogramami ilustracje wylosowane przez ramiona spinnera. Karty można również wykorzystać do zabawy w oznaczanie wybranych ilustracji poprzez przypinanie klamerek do obwodu wyciętego koła. Na klamerki można przykleić wycięte piktogramy z podpisami.