Wykreślanka logopedyczna - grupy spółgloskowe [tr], [dr], [br], [pr]

Materiał zawiera 3 karty z wykreślankami. Na pierwszej karcie wyrazy zawierają grupę spółgłoskową [tr], na drugiej [dr], na ostatniej [br] i [pr]. Dzieci oprócz odnalezienia wyrazów ukrytych na planszy, mogą połączyć wyrazy z obrazkami i pokolorować kartę.