Karty logopedyczne – głoska [ż]

Materiał zawiera 4 plansze z 32 kartami. Wszystkie obrazki przedstawione na kartach zawierają w nazwie głoskę [ż]. Na pierwszej planszy głoska występują w nagłosie, na kolejnej w nagłosie i śródgłosie, na dwóch ostatnich w śródgłosie. Nazwy ilustracji użytych w materiale nie zawierają innych głosek dentalizowanych.