Obrazkowe opowiadanie z głoską Sz

Materiał zawiera 4 karty, na których znajdują się ilustracje i liniatura. Dzieci mają za zadanie stworzyć i zapisać opowiadanie na podstawie ilustracji znajdujących się obok liniatur. Ilustracje zawarte w 3 pierwszych kartach zawierają w swojej nazwie głoskę [sz], na kolejnej karcie głoskę [szcz], na ostatniej głoski opozycyjne [sz] oraz [s].