Wykreślanka logopedyczna - głoski opozycyjne [cz] i [c]

Materiał zawiera 2 karty z wykreślankami. Dzieci mają za zadanie odgadnąć nazwy ilustracji, wypisać je w odpowiednich kolumnach, a następnie odnaleźć wypisane wyrazy w tabeli.