Mały - duży. Różnicowanie głosek opozycyjnych [cz] i [c]

Materiał zawiera 2 arkusze z 12 kartami. Karty mogą posłużyć do gry w memo, w której dziecko ma za zadanie znaleźć i nazwać pary obrazków - dużej i małej wersji.