Lato - kodowanie - wersja trudniejsza

Materiał zawiera 10 kart. Na pierwszej znajduje się klucz do sprawdzenia poprawności wykonania zadań z kolejnych 9 kart. Na 9 następnych kartach znajdują się tabele oraz współrzędne określające kolor poszczególnych pól. Dziecko ma za zadanie uzupełnić tabele, kolorując wskazane kratki we wskazanym kolorze. Aktualizacja: 22.05.2018