Karty logopedyczne – grupa spółgłoskowa [kr]

Materiał zawiera 2 plansze z 16 kartami. Wszystkie obrazki przedstawione na kartach zawierają w nazwie grupę głosek [kr]. Na pierwszej planszy grupa [kr] występuje w nagłosie, na kolejnej w śródgłosie i nagłosie. Uwaga, nazwy niektórych ilustracji zawierają inne trudne głoski, można z nich zrezygnować lub używać całej puli kart w zależności od wymagań terapii. Nazwy ilustracji nie zawierają głoski [l].