Bingo logopedyczne - grupy spółgłoskowe [tr] i [dr]

Bingo to prosta gra towarzyska. Nasza odmiana gry pozwala na przećwiczenie wymowy głoski [r] w zbitkach spółgłoskowych [tr] i [dr]. W skład zestawu wchodzi 15 plansz (każda z inną kombinacją ułożeń atrybutów), 2 plansze z elementami do wycięcia, które posłużą za karty do losowania oraz plansza z karteczkami opisanymi grupami spółgłoskowymi— [tr] i [dr]. Ostatnią kartę drukujemy 5 razy, a wycięte kartoniki możemy podkleić patyczkiem. Karty z planszami oraz karty z grupami spółgłoskowymi rozdajemy pomiędzy dzieci (jeśli jest ich więcej niż 15, możemy poprosić, by połączyli się grupy po 2-3 osoby) następnie losujemy z wyciętych kart obrazkowych element i nazywamy ilustrację na nim przedstawioną. Dzieci mają za zadanie podnieść kartę z [dr] lub [tr] w zależności, która z nich występuje w nazwie wymienionego obrazka. Jeśli podnieśli prawidłową karteczkę i powtórzyli nazwę obrazka, mogą zakryć/zakreślić wylosowany element na swojej planszy. Wygrywa ten, kto pierwszy wykreśli wszystkie elementy w pionie lub w poziomie.