Mucha – zakodowane [u] i [ó]

Materiał zawiera 6 kart, na 4 pierwszych znajdują się plansze z zakodowanymi zdaniami, na kolejnej ilustracje do zdań, na ostatniej niewypełniona plansza do dowolnego uzupełnienia. Uczeń ma za zadanie wypisać wyrazy z tabeli zgodnie z kodem oznaczonym strzałkami. Punktem wyjścia do każdego wyrazu jest pole z muchą. Odkodowane wyrazy uczeń układa w zdanie, a następnie odnajduje odpowiednią ilustrację i podpisuje ją rozszyfrowanym zdaniem. Karty powstały na podstawie pomysłu Anny Grzegory z poradni Logofigle. Aktualizacja: 07.06.2018