Piłka do bramki - różnicowanie [w] i [f]

Materiał zawiera 2 karty, na pierwszej znajdują się ilustracje dwóch bramek podpisane głoskami, na drugiej piłki z ilustracjami, których nazwy zawierają głoski [w] lub [f]. Kartę z bramkami przecinamy na pół, a z kart z piłkami wycinamy piłki. Dziecko ma za zadanie umieścić piłki w odpowiednich bramkach, ze względu na głoskę występującą w nazwie obrazka znajdującego się na piłce.