Piłki i bramki - wyrazy dwusylabowe

Materiał zawiera 3 karty z 9 parami obrazków. Dziecko ma za zadanie odczytać napis z piłki i połączyć piłkę z bramką, w której znajduje się ilustracja odpowiadająca napisowi z piłki.