Piłka do bramki - wyrazy z [rz] i [ż]

Materiał zawiera kartę, w której dziecko ma zadanie połączyć linią piłki z odpowiednimi bramkami. Piłki, na których znajdują się ilustracje, które zawierają w swej nazwie [rz] łączą się z bramką oznaczoną [rz], piłki z ilustracjami zawierającymi [ż] z bramką oznaczoną [ż].