Piłka do bramki - wyrazy z [ó] i [u]

Materiał zawiera kartę, w której dziecko ma zadanie połączyć linią piłki z odpowiednimi bramkami. Piłki, na których znajdują się ilustracje, które zawierają w swej nazwie [ó] łączą się z bramką oznaczoną [ó], piłki z ilustracjami zawierającymi [u] z bramką oznaczoną [u].