Dyplom ukończenia klasy 1-3

Materiał zawiera 2 karty z dyplomami z okazji ukończenia klas 1-3