Krzyżówka logopedyczna z głoską [sz]

Materiał zawiera 2 karty z łatwiejszą i trudniejszą wersją krzyżówki logopedycznej. Nazwy ilustracji i haseł w krzyżówce zawierają głoskę [sz] i nie zawierają głosek innych szeregów i głoski [r].