Cienie gołębi

W grze „Cienie gołębi” dziecko ma za zadanie dopasować wycięte obrazki z gołębiami do ich cieni na dużej ilustracji, doskonaląc przy tym percepcję wzrokową. Elementy gry można również wykorzystać np. do szeregowania, a opisane na odwrocie ilustracje do ćwiczeń logatomów lub głosek.