Obrazki i zdania – Karty logopedyczne z grupami spółgłoskowymi [tr] i [dr]. Wersja kolorowa

Materiał zawiera 2 arkusze z 16 kartami, na których przedstawiono podpisane ilustracje, których nazwy zawierają grupę spółgłoskową [tr] lub [dr]. Materiał językowy został dobrany tak, by w żadnym ze słów użytych do zbudowania zdań i podpisów nie występowała głoska [l] oraz głoska [r] po samogłosce lub w nagłosie. Uwaga! Niektóre z kart zawierają inne trudne głoski.