Dialogi sylabowe

Materiał zawiera 4 karty, na których przedstawiono 4 pary obrazków z bardzo prostymi dialogami, w większości jednosylabowymi.