Postaci z bajek i ich atrybuty – cienie

Materiał zawiera 4 karty, na których przedstawiono postaci ze znanych bajek i ich atrybuty, oraz odpowiadające im karty z cieniami.