Karty logopedyczne głoska [gi]

Materiał zawiera 2 plansze z 16 kartami. Wszystkie obrazki przedstawione na kartach zawierają w nazwie głoskę [gi]. Na pierwszej planszy głoska [gi] występuje w nagłosie, na kolejnej w śródgłosie. Uwaga, nazwy niektórych ilustracji zawierają inne trudne głoski, można z nich zrezygnować lub używać całej puli kart w zależności od wymagań terapii.