Rodzinne kwartety z głoskami [ś] i [ć]

Materiał zawiera 3 plansze z 24 kartami, karty dzielą się na 6 rodzin (kwartetów). Karty należy wyciąć wzdłuż przerywanej linii. Gra przeznaczona jest dla 3-4 graczy. Celem gry jest skompletowanie czterech kart należących do tej samej rodziny. Jedna rodzina to 4 karty z tym samymi obrazkami i pozycją głoski w wyrazie. Potasowane karty rozdajemy pomiędzy graczy. Wybrana osoba rozpoczyna grę, zwracając się do któregokolwiek z graczy z prośbą o konkretną kartę (np. Jasiu, czy masz kartę z cieniem?). Jeśli zapytana osoba posiada wskazaną kartę, musi ją oddać, jeśli nie, kolejka przechodzi na nią. Gracz, który skompletuje całą rodzinę, wykłada ją na stół. Gra kończy się, gdy jeden z graczy nie ma już kart. Wygrywa osoba, która zdobyła najwięcej rodzin. Pulę kart możemy zmodyfikować lub poszerzyć o inne z serii.
z tej samej z serii: Rodzinne kwartety