Karty z samogłoską [i] – pozycja głoski w wyrazie – wersja czarno-biała i kolorowa

Materiał zawiera 8 plansz z 64 kartami. Wszystkie obrazki przedstawione na kartach zawierają w nazwie głoskę [i]. Pierwsze 4 plansze zawierają karty w wersji kolorowej, kolejne 4 w czarno-białej. Na pierwszej planszy głoska [i] znajduje się w nagłosie, na drugiej w śródgłosie, na trzeciej w wygłosie, a na czwartej występuje podwójnie.