Karty z samogłoską [e] – pozycja głoski w wyrazie – wersja czarno-biała i kolorowa

Materiał zawiera 6 plansz z 48 kartami. Wszystkie obrazki przedstawione na kartach zawierają w nazwie głoskę [e]. Pierwsze 3 plansze zawierają karty w wersji kolorowej, kolejne 3 w czarno-białej. Na pierwszej planszy głoska [e] znajduje się w nagłosie, na drugiej w śródgłosie, na trzeciej w wygłosie.