Sylabowa krowa

Materiał zawiera 4 karty. Na pierwszej znajduje się ilustracja krowy z obrysami łat oznaczonymi sylabami, na drugiej karcie te same sylaby zapisane są na łatach, które należy wyciąć. Dwie kolejne karty zawierają wersje bez napisów. Dziecko ma za zadanie odczytać sylaby i ułożyć łaty w wyznaczonych miejscach na ilustracji z krową. Materiał może posłużyć do ćwiczeń buzi, w których dziecko ma zadanie ułożyć łaty na krowie, zasysając je przez słomkę.