Karty logopedyczne – grupy spółgłoskowe [wr] i [fr]

Materiał zawiera planszę z 8 kartami. Cztery obrazki przedstawione na kartach zawierają w nazwie grupę głosek [wr], a kolejne cztery grupę [fr]. Uwaga, nazwy niektórych ilustracji zawierają inne trudne głoski, można z nich zrezygnować lub używać całej puli kart w zależności od wymagań terapii. Nazwy ilustracji nie zawierają głoski [l].