Tabliczka mnożenia do 100 - karty dwustronne

Materiał zawiera 26 plansz z 104 dwustronnymi kartami. Na awersie karty znajduje się działanie, na rewersie jego wynik. Materiał przystosowany do druku dwustronnego, polecamy do wydruku użyć grubszego papieru. UWAGA! Materiał jest bardzo obszerny, czas jego pobierania może zająć nawet kilka minut. Aktualizacja: 11.10.2018